Danh mục
Tìm sản phẩm, danh mục hay thương hiệu mong muốn...

Chính sách bảo mật của Häfele

chính sách bảo mật hafele

Cùng Häfelehome khám phá các nguyên tắc, phạm vi thu thập thông tin và cam kết mà Häfele đã thiết lập để xây dựng một môi trường tìm hiểu thông tin sản phẩm và mua sắm an toàn và đáng tin cậy cho tất cả người tiêu dùng, qua chính sách bảo mật thông tin khách hàng Häfele dưới đây.

Chính Sách Bảo Mật ("Chính Sách") là chính sách mô tả cách mà Chúng tôi thu thập thông tin và bảo vệ dữ liệu, thông tin của Đối Tác khi sử dụng website của Häfele bao gồm nhưng không giới hạn ở CÔNG TY TNHH HAFELE VIỆT NAM và các công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết, các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, các công ty liên quan khác của Häfele (Sau đây gọi là "Häfele" và/hoặc "Công ty" và/hoặc "Chúng tôi"). Đối Tác, hoặc bạn, hoặc Khách hàng hoặc Người dùng hoặc thành viên (tùy ngữ cảnh) có nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng website của Häfele và/hoặc đăng ký tài khoản trên website theo các chính sách sử dụng khác của Häfele thực hiện cung cấp các thông tin của Đối Tác và được Häfele thu thập trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Häfele hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Häfele.

Chính sách này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và thông báo trên website. Chính Sách có thể được sửa đổi, bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào cho phù hợp với quy định pháp luật và hoạt động kinh doanh của Häfele.

Bằng việc sử dụng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Häfele hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Häfele, đồng nghĩa với việc Đối Tác đồng ý và chấp nhận với các điều khoản được nêu trong Chính Sách này.

Sự chấp thuận

Bất kì việc đăng ký, đăng nhập, truy cập và sử dụng website hafelehome.com.vn của bạn (bao gồm việc nhân danh chính bạn hoặc nhân doanh tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bất kỳ) và hành động cung cấp các thông tin cần thiết của bạn để được sử dụng website này và các website liên kết khác do Häfele quản lý (nếu có) (gọi chung là website) được hiểu là bạn đã tự nguyện đồng ý và trao cho chúng tôi các thông tin của bạn.

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin liên quan đến cá nhân, thông tin của tổ chức và các thông tin khác và bạn cung cấp trong quá trình sử dụng website hafelehome.com.vn, bạn đã TỰ NGUYỆN đồng ý rằng, toàn bộ thông tin đó sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách bảo mật chung này, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây và các quy định khác có liên quan (nếu có) của Häfele.

Trong mọi trường hợp bạn nhân danh hoặc đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để cung cấp thông tin liên quan trong quá trình sử dụng website của Häfele, bạn cam kết rằng bạn đã được sự đồng ý của các chủ thể dữ liệu và các bên đó, và bạn đảm bảo chịu toàn bộ trách nhiệm cho cam kết nêu trên.

Từ chối

Tại thời điểm truy cập vào website, bạn có thể cân nhắc và quyết định cung cấp, hoặc không cung cấp thông tin bất kỳ cho Häfele. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng bất kỳ thông tin nào không được cung cấp đầy đủ, bạn có thể không được sử dụng các dịch vụ mà Häfele cung cấp.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng website, bạn cũng có thể yêu cầu dừng việc thu thập thông tin, xử lý và sử dụng thông tin của bạn hoặc các bên thứ ba có liên quan bằng việc thông báo cho Häfele theo chính sách này và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây.

Sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này và bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách Bảo Mật này và các chính sách khác có liên quan được đăng tải công khai, thường xuyên trên website của chúng tôi để bạn có được những cập nhật mới nhất. Đồng thời, việc này đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin của bạn.

Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin, các dữ liệu của bạn, của doanh nghiệp, tổ chức và các thông tin khác có liên quan ở từng thời điểm khi cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích triển khai các sản phẩm, dịch vụ, thương mại và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi cho bạn, hoặc thậm chí là cho mục đích báo cáo, lưu trữ theo quy định của Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cung cấp các dịch vụ: để xử lý các vấn đề liên quan đến việc mua bán, hợp tác, kiểm tra, giám sát quá trình giao, nhận và cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đơn đặt hàng của bạn, các vấn đề liên quan đến bảo hành, các dịch vụ chăm sóc theo nhu cầu tiêu dùng của bạn nhằm nâng cao chất lượng của chúng tôi. 
 • Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ: để gửi các thông tin về sản phẩm mới, các hoạt động và sự kiện đặc biệt v.v. của Häfele. Việc gửi các thông báo này có thể thực hiện thông qua email điện tử, SMS, nền tảng trò chuyện live chat, … Trường hợp thành viên không đồng ý hoặc không muốn tiếp tục nhận được các bản tin này, thành viên hoàn toàn có thể nhấn vào đường dẫn "Ngưng đăng ký nhận bản tin" ở bên dưới mỗi bản tin do Häfele gửi ra. Hoặc gửi yêu cầu hủy bỏ trực tiếp đến chúng tôi theo thông tin liên hệ trong Mục 8.
 • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tại khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi đi kèm với tài khoản của bạn.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn.
 • Cá nhân hóa: chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về Đối Tác và từ đó cho phép chúng tôi gia tăng khả năng đáp ứng của website hafele.com.vn về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Đối Tác hoặc các hoạt động giả mạo Đối Tác.
 • Báo cáo: các thông tin của bạn sẽ được thu thập cho mục đích khai báo, báo cáo cho cá nhân, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ở từng thời điểm.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập thông tin để thực hiện các mục đích nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức và những thông tin của người liên quan khác (nếu có).

Chúng tôi thu thập thông tin của doanh nghiệp, tổ chức của bạn trên cơ sở các hợp đồng, thoả thuận, văn bản được ký kết hoặc kể cả các thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho Häfele trong quá trình hợp tác, kinh doanh, bao gồm các thông tin về tên gọi, tên giao dịch, tên viết tắt, các thông tin về địa chỉ, mã số thuế, thông tin cấp phép, các thông tin về giao dịch phát sinh từ doanh nghiệp của bạn được khai báo, cung cấp thông qua người đại diện của bạn.

Ngoài các thông tin thu thập chung như nêu trên, chúng tôi cũng tiến hành thu thập đối với thông tin cá nhân theo quy định dưới đây và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân xem tại đây.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng việc bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân hay kinh doanh bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua:

 • Hợp đồng hợp tác: việc ký kết hợp đồng yêu cầu Đối Tác cung cấp dữ liệu cá nhân hay kinh doanh của bạn mà chúng tôi cần để thực hiện đơn đặt hàng, thông tin bao gồm tên công ty, người đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ công ty, địa chỉ giao hàng, mã Khách hàng, mã Nhà Cung Cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Häfele yêu cầu Đối Tác cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Häfele liên hệ xác nhận khi Đối Tác đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi của Đối Tác.
 • Mẫu liên hệ trên website hafelehome.com.vn: Đối Tác sẽ được yêu cầu điền thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website hafele.com.vn, việc cung cấp thông tin trên các trường điền thông tin cá nhân hay kinh doanh luôn diễn ra tự nguyện. Những thông tin cần thiết cho quá trình liên lạc sẽ được kí hiệu bằng dấu "*". Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin đó theo đúng mục đích quy định.
 • Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi thu thập một số thông tin nhận diện phi cá nhân khi bạn tương tác trên website hafelehome.com.vn (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các thông tin liên quan đến lịch sử giao dịch mua bán hàng của bạn với Häfele (bao gồm cả đơn hàng ngoại tuyến và đơn hàng trực tuyến) để gia tăng khả năng đáp ứng của website hafele.com.vn như đã nêu tại Mục 4, đồng thời đưa ra các đề xuất phù hợp về sản phẩm mà bạn quan tâm.

goài ra, chúng tôi cũng sẽ tiến hành thu thập các thông tin, dữ liệu cá nhân, tổ chức có liên quan từ các nguồn hợp pháp khác.

Chính sách lưu trữ thông tin

Tất cả các dữ liệu của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, và tổ chức sẽ được Häfele thực hiện lưu trữ theo chính sách, quy định của Häfele ở từng thời điểm.

Đối với Dữ liệu cá nhân của Đối Tác sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Đối Tác đăng nhập và thực hiện hủy bỏ theo quy định GDPR General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 và quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với Đối Tác đã ký hợp đồng hợp tác, các đơn đặt hàng hoặc các hợp đồng mua bán, sử dụng dịch vụ với Häfele, theo các quy định của pháp luật về thương mại và thuế chúng tôi phải lưu trữ chi tiết về thông tin, tên gọi, mã số thuế, địa chỉ, thanh toán và đơn đặt hàng, cùng các thông tin phát sinh có liên quan như người phụ trách, các thông tin trao đổi, biên bản, tài liệu đối soát, giao dịch,…. trong khoảng thời gian ít nhất là mười năm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện giới hạn xử lý sau ba năm, có nghĩa là dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định.

Quy trình đặt hàng được mã hóa bằng công nghệ SSL hoặc TLS để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn - đặc biệt là dữ liệu tài chính của bạn - bởi các bên thứ ba.

Tất cả các Đối Tác sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình, bao gồm cả bảo mật thông tin tài khoản được cấp cho tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua người đại diện của họ. Ngoài ra, Đối Tác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Häfele về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Cam kết bảo mật thông tin 

Tất cả các thông tin của Đối Tác sẽ được chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý đúng mục đích và cam kết bảo mật theo chính sách này, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây.

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và thực hiện cập nhật để đảm bảo tính bảo mật của hoạt động xử lý dữ liệu, đặc biệt là để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các rủi ro trong quá trình truyền dữ liệu và không bị các bên thứ ba trái phép biết đến.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin (bao gồm thông tin của tổ chức hoặc thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân) của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy đinh đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin liên quan đó.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên qua đến website hafelehome.com.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo mật thông tin có liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến bảo vệ thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 4 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Häfele có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin (trong đó có thông tin cá nhân) của Đối Tác khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Đối Tác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, thông tin của bạn mà được Häfele lưu trữ, Häfele sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.

Häfele sẽ thực hiện các quy định bảo mật theo tiêu chuẩn pháp luật và/hoặc các tiêu chuẩn nội bộ của Häfele ở từng thời điểm.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Mọi thông tin sẽ được thu thập và quản lý trực tiếp bởi Häfele.

Tại Việt Nam, đầu mối thu thập thông tin và quản lý thông tin được thu thập của bạn là:

Công ty TNHH Hafele Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0305067898 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 30/09/2010.
Trụ sở chính: Lầu 3, tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình có bất kỳ đóng góp nào của bạn hoặc cần giải quyết liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý thông tin theo chính sách này, bạn có thể liên hệ đến:

Chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải quyết cho bạn sớm theo quy định của Häfele và pháp luật có liên quan tại từng thời điểm.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Đối Tác có quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi trong suốt quá trình truy cập trên website hafele.com.vn và có thể thay đổi quyết định đó khi đã đóng/ xóa tài khoản đăng nhập trên website hafelehome.com.vn.

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình cá nhân bạn hoặc của doanh nghiệp bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin trong phạm vi cho phép. Tuỳ vào tính chất kỹ thuật và chính sách trên website ở từng thời điểm, bạn có thể không được phép xóa, chỉnh sửa các thông tin cố định, và bạn phải tuân thủ các quy định đó nếu tiếp tục duy trì đăng nhập và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ngược lại, bạn có thể xoá, đóng tài khoản như được đề cập trên đây.

Bạn luôn được yêu cầu phải có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân trên trang hafele.com.vn. Trong trường hợp bị mất tài khoản, bạn có thể tự khôi phục tài khoản theo các bước hướng dẫn trên website hafelehome.com.vn hoặc liên hệ chúng tôi theo thông tin liên hệ trong Mục 8 nêu trên.

Xử lý dữ liệu và chuyển dữ liệu

Trong quá trình thu thập, sử dụng thông tin, dữ liệu của bạn cung cấp, bạn đồng ý rằng Häfele sẽ tiến hành các hoạt động để xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân và thông tin khác.

Dữ liệu của bạn sẽ được thu thập lưu trữ, quản lý bởi Häfele tại Việt Nam như nêu tại Mục 8. Tuy nhiên, cho mục đích hoạt động, báo cáo, kiểm soát nội bộ, bạn cũng đồng ý rằng Häfele có thể chuyển dữ liệu của bạn đến các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của Häfele, công ty mẹ, công ty thành viên thuộc hệ thống của Häfele trên toàn cầu.

Đối với các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể xem thêm quy định tại Mục IV trong chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đính kèm tại đây.

 

Cơ chế giải quyết khiếu nại

Đối với Đối Tác có ký kết các hợp đồng với Häfele, bạn có thể sử dụng bất ký chính sách khiếu nại nào được quy định trong Hợp đồng tương ứng. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện liên hệ đến cho chúng tôi qua thông tin nêu tại Mục 8 trên đây để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý khiếu nại.

Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Häfele và người được thu thập dữ liệu sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng và đảm bảo quyền lợi cho các bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận và/hoặc được giải quyết khiếu nại như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc đến cơ quan giải quyết có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam, mọi tranh chấp liên quan đến chính sách bảo mật này và các chính sách có liên quan giữa Häfele với bạn nêu tại website sẽ được giải quyết bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Hà Nội (HIAC), Việt Nam, theo Quy tắc tố tụng trọng tài của HIAC. Các bên đồng ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp có thể sử dụng các phương thức điện tử trên nền tảng giải quyết tranh chấp của HIAC. HIAC có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của hệ thống này.

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Häfele sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Häfele vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Quy định khác

Chính sách này sẽ được tuân thủ và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam ở từng thời điểm; ngoài ra Häfele sẽ xem xét các chính sách bảo vệ dữ liệu tốt nhất theo quy định của GDPR nhằm bảo vệ quyền lợi cho Đối Tác.

Trong quá trình sử dụng website, tùy vào thời điểm chúng tôi có thể thu thập và quản lý yêu cầu bạn khi đăng ký hoặc đăng nhập để mua hàng, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn, của công ty của bạn (nếu bạn là tổ chức) và/hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nhận thấy bạn phải cung cấp để chúng tôi có thể kiểm tra và cung cấp dịch vụ, hàng hóa tốt nhất cho bạn. Trên cơ sở yêu cầu, bạn phải có trách nhiệm cấp đúng, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của bạn đã cung cấp khi đăng ký ban đầu cho chúng tôi là không chính xác và/hoặc giả mạo. Chúng tôi cũng đồng thời có quyền thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ website của chúng tôi và/hoặc ngăn chặn các thiệt hại xảy ra bằng cách xóa bỏ thông tin của bạn vĩnh viễn trên hệ thống, không đồng ý/từ chối cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho bạn và/hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý như khiếu nại, khởi kiện,.. bạn đến cơ quan có thẩm quyền nếu hành vi của bạn xâm phạm đến quyền, lợi ích của chúng tôi hoặc những người khác.

Chính sách bảo mật thông tin này sẽ là chính sách chung dành cho mọi Đối Tác của Häfele, bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đối với Đối Tác là cá nhân, tất cả các vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được điều chỉnh và giải quyết theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây.

Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao các câu hỏi, những đóng góp và phản hồi của bạn về vấn liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ chính sách, nội dung nào tương tự của chúng tôi đã được công bố.

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi về vấn đề bảo mật dữ liệu, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

 • Công ty TNHH Hafele Viêt Nam 
 • Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM 
 • Hotline: 18001797 (Miễn cước phí) 
 • Email: support@hafele.com.vn 

Hiệu lực: 

 • Ban hành bởi: Công ty TNHH Hafele Viêt Nam 
 • Ngày hiệu lực: 01/06/2024

------------ /-/ ------------

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân ("Chính Sách") này được ban hành bởi Công ty TNHH Hafele Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "Häfele", hoặc "chúng tôi") và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2024 để nhằm đưa ra các quy định chung trong vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân của các Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn các khách hàng cá nhân hay tổ chức, các đối tác, nhà cung cấp, nhân viên, cộng sự, người lao động và những người sử dụng dịch vụ, hàng hoá do Häfele cung cấp hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Häfele ở từng thời điểm (sau đây gọi chung là "Đối Tác", hoặc "Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân", hoặc "bạn" tuỳ ngữ cảnh).

Chính Sách, bao gồm các điều khoản dưới đây có thể được Häfele cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ("Chính Sách Bổ Sung") trong từng thời kỳ mà không phụ thuộc vào bất kỳ ý kiến nào từ Đối Tác. Chính Sách Bổ Sung sẽ có hiệu lực theo quy định được đề cập trong mỗi Chính Sách Bổ Sung đó và được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của https://www.hafele.com.vn và/hoặc thông báo đến Đối Tác thông qua các phương tiện phù hợp khác của Häfele.

I.    QUY ĐỊNH CHUNG

1.1    Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Chính Sách này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Đối Tác và/hoặc Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và Häfele.

1.2    "Dữ Liệu Cá Nhân": là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể và được quy định cụ thể tại Mục 3.1 Chính Sách này.

1.3    "Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân": là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các Đối Tác cá nhân có thông tin tại Häfele, các cá nhân có liên quan đến Đối Tác tổ chức tại Häfele gồm người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, kế toán trưởng/người phụ trách kế toán, người được tổ chức giới thiệu giao dịch… (sau đây gọi chung là cá nhân liên quan trong tổ chức) có thông tin tại Häfele, Đối Tác đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Häfele hoặc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho Häfele, người lao động của Häfele, nhà cung cấp, cộng sự, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với Häfele.

1.4    "Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân": là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

1.5    "Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân": Tùy từng trường hợp, Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể chính là Häfele hoặc là cá nhân, tổ chức thực hiện việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thay mặt cho Häfele, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức nào với Häfele.

1.6    "Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân": là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Trong phạm vi của Chính Sách này, Bên Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân có thể chính là Häfele.

1.7    "Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân": là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân. Tùy từng trường hợp, Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể chính là Häfele.

1.8    "Bên Thứ Ba": là các cá nhân, tổ chức không thuộc Häfele ngoài Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Bên Kiểm Soát Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

II.    MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1    Chính Sách này nhằm mục đích thông báo minh bạch đến Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân toàn bộ các thông tin liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân tại Häfele áp dụng cho tất cả các Đối Tác là Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân như được định nghĩa nêu trên.

2.2    Chính Sách này đề cập đến:

a)    Loại Dữ liệu cá nhân mà Häfele xử lý và Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân;
b)    Mục đích của việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân;
c)    Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
d)    Cách thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
e)    Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân;
f)     Lưu trữ dữ liệu;
g)    Thông tin về các tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu; cá nhân và tổ chức khác có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
h)    Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra;
i)     Quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân;
j)     Thông báo và cung cấp thông tin;
k)    Hiệu lực thi hành.

III.    LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ HÄFELE XỬ LÝ VÀ NGUỒN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1    Loại Dữ liệu cá nhân mà Häfele xử lý

Để Häfele có thể Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích như được quy định tại Mục 4.1 của Chính Sách này cũng như tuân thủ quy định của pháp luật liên quan khác, Häfele có thể Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn Dữ Liệu Cá Nhân tại thời điểm Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Cá Nhân được sửa đổi, bổ sung, cập nhật trong tương lai:

a)    Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản:

Thông tin cụ thể của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Thông tin có được từ các hệ thống an ninh, kể cả bản ghi lại hình ảnh của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trên hệ thống máy quay, camera giám sát tại các địa điểm kinh doanh của Häfele; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân (số căn cước công dân), số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, các giấy tờ khác liên quan; Nghề nghiệp, nơi làm việc; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, anh chị em, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể; Thông tin được thu thập tự động khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân sử dụng website, ứng dụng trên thiết bị di động và các phương tiện liên lạc khác của Häfele như địa chỉ IP, cookie(s), mã thiết bị… và các nguồn thông tin được truy cập; Hành vi, hành động, hoặc sở thích của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân được thể hiện trên các nền tảng kỹ thuật số.

b)    Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm:

Thông tin dữ liệu gắn với quyền riêng tư của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Tình trạng sức khỏe và đời tư; thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3.2    Nguồn Dữ liệu cá nhân

Häfele hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Häfele hoặc Bên Thứ Ba được phép xử lý dữ liệu cho Häfele có thể thu thập những dữ liệu cá nhân tại Mục 3.1 của Chính Sách này từ Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân yêu cầu, hoặc trong quá trình Häfele cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Häfele và từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i)    Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trực tiếp cung cấp cho Häfele: Đó là các thông tin cá nhân hay kinh doanh Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp cho Häfele thông qua việc đăng ký sử dụng website của Häfele và các hành động khác trong việc cung cấp sản phẩm giữa Häfele và bạn.
(ii)    Thông qua các giao dịch, Hợp đồng, thoả thuận, đơn đặt hàng: việc ký kết và/hoặc đồng ý giao dịch, ký kết, thừa nhận hoặc xác nhận tính hiệu lực của các hợp đồng, thoả thuận, đơn đặt hàng dưới bất kỳ hình thức nào mà có yêu cầu Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp dữ liệu cá nhân hay kinh doanh của bạn mà chúng tôi cần để thực hiện các yêu cầu dịch vụ của bạn, thông tin sẽ bao gồm tên công ty, người đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ công ty, địa chỉ giao hàng, mã Đối Tác, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Häfele yêu cầu Đối Tác cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Häfele liên hệ xác nhận khi Đối Tác đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi của Đối Tác.
(iii)    Mẫu liên hệ trên website hafele.com.vn: Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được yêu cầu điền thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website hafele.com.vn, việc cung cấp thông tin trên các trường điền thông tin cá nhân hay kinh doanh luôn diễn ra tự nguyện. Những thông tin cần thiết cho quá trình liên lạc sẽ được kí hiệu bằng dấu "*". Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin đó theo đúng mục đích quy định.
(iv)    Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tương tác với chúng tôi: Chúng tôi thu thập một số thông tin nhận diện phi cá nhân khi bạn tương tác trên website hafele.com.vn (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các thông tin liên quan đến lịch sử mua hàng của bạn với Häfele (bao gồm cả đơn hàng ngoại tuyến và đơn hàng trực tuyến) để gia tăng khả năng đáp ứng của website hafele.com.vn như đã nêu tại Mục II đồng thời đưa ra các đề xuất phù hợp về sản phẩm mà bạn quan tâm.
(v)    Từ các nguồn cung cấp thông tin khác (bao gồm cả nguồn dữ liệu công khai, được phổ biến rộng rãi như trang thông tin điện tử, mạng xã hội, báo điện tử, báo in, nguồn dữ liệu của Bên Thứ Ba…) mà đối tượng, nội dung tiếp cận không hạn chế và phù hợp với quy định pháp luật. 
(vi)    Trường hợp Đối Tác là tổ chức và trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Häfele hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Häfele, tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân là cán bộ, nhân viên, người lao động... của tổ chức đó cho Häfele thì Häfele hiểu rằng Đối Tác là đã đạt sự đồng ý của toàn bộ các Chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân thuộc tổ chức đó. Đối Tác, bao gồm nhưng đại diện của Đối Tác thừa nhận và bảo đảm duy trì sự đồng ý, trừ khi Chủ Thể Dữ Liệu có thông báo cho Häfele về việc rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Häfele có quyền (không có nghĩa vụ) yêu cầu Đối Tác là tổ chức cung cấp các tài liệu chứng minh về sự chấp thuận này bất kỳ lúc nào.

IV.    XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

4.1    Mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được Häfele hoặc Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân hoặc Bên Thứ Ba thực hiện để phục vụ một hoặc nhiều mục đích sau:

(i)    Đánh giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Häfele và sản phẩm, dịch vụ Häfele hợp tác với Đối Tác cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân;
(ii)    Nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về nhận biết Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân; đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống thông tin của Häfele và các yêu cầu thẩm định Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân khác với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật.
(iii)    Hỗ trợ Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, cập nhật thông tin Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân khi đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Häfele hoặc Đối Tác của Häfele cung cấp.
(iv)    Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa Häfele và Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân (nếu có);
(v)    Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. Liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng.
(vi)    Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ: để gửi các thông tin về sản phẩm mới, các hoạt động và sự kiện đặc biệt v.v. của Häfele Việt Nam. Việc gửi các thông báo này có thể thực hiện thông qua email điện tử, SMS, nền tảng trò chuyện live chat, … Trường hợp  Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân không đồng ý hoặc không muốn tiếp tục nhận được các bản tin này, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân hoàn toàn có thể nhấn vào đường dẫn "Ngưng đăng ký nhận bản tin" ở bên dưới mỗi bản tin do Häfele Việt Nam gửi ra, hoặc gửi yêu cầu hủy bỏ trực tiếp đến chúng tôi theo thông tin liên hệ trong Mục IX.
(vii)    Cung cấp các dịch vụ: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn và nhu cầu tiêu dùng của bạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
(viii)    Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tại khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình Đối Tác thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi đi kèm với tài khoản của bạn.
(ix)    Xác minh thông tin Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân nhằm bảo mật an toàn về tài khoản của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trong các yêu cầu giải đáp thắc mắc, tra soát và khiếu nại.
(x)    Tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và từ đó cho phép chúng tôi gia tăng khả năng đáp ứng của website hafele.com.vn về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
(xi)    Phát hiện, ngăn chặn, và điều tra tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế.

4.2    Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Tùy thuộc vào mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân, Häfele hoặc bên xử lý dữ liệu của Häfele hoặc bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cho Häfele có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức xử lý Dữ liệu cá nhân tự động, thủ công hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và của Häfele từng thời kỳ.

4.3    Thời gian xử lý Dữ liệu cá nhân

Tùy thuộc từng hoạt động cụ thể, Dữ Liệu Cá Nlhân có thể được Häfele xử lý sau khi được cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành việc xử lý dữ liệu phù hợp với mục đích thực hiện hoặc cho đến khi Dữ Liệu Cá Nhân đã được xóa theo quy định.

V.    LƯU TRỮ DỮ LIỆU

5.1    Dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đăng nhập và thực hiện hủy bỏ theo quy định GDPR General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 và quy định của pháp luật Việt Nam.

5.2    Đối với Đối Tác đã ký hợp đồng hợp tác: các quy định của pháp luật về thương mại và thuế buộc chúng tôi phải lưu trữ chi tiết địa chỉ, thanh toán và đơn đặt hàng của bạn trong khoảng thời gian mười năm. Tuy nhiên, chúng tôi giới hạn dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định.

5.3    Các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Häfele về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

5.4    Việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích như thỏa thuận với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này, các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác được xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, trừ trường hợp được hoặc phải lưu trữ lâu hơn theo yêu cầu của quy định pháp luật từng thời kỳ

VI.    THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1    Nhằm phục vụ trải nghiệm của Đối Tác và để Häfele có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính Sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Đối Tác đồng ý cho Häfele có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Đối Tác cho các tổ chức, cá nhân sau đây:

(i)    các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Häfele, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vận chuyển.
(ii)    Các công ty tư vấn, bên kiểm toán, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư của Häfele.
(iii)    các đối tác tài chính, các ngân hàng thương mại, tổ chức chuyển mạch, tổ chức thẻ, các công ty trung gian thanh toán có quan hệ hợp tác với Häfele.
(iv)    Công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết (nếu có), nhân viên, người lao động của Häfele.
(v)    Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Häfele được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Häfele.
(vi)    Các bên cung cấp dịch vụ cho Häfele mà việc chia sẻ, tiết lộ dữ liệu cho họ là cần thiết để Häfele có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.
(vii)    Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
(viii)    Các bên được Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đồng ý hoặc Häfele có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân

6.2    Ngoài các trường hợp trên, Häfele sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:

(i)    có sự đồng ý của /Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân;
(ii)    Häfele được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
(iii)    Häfele chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và Häfele.

VII.    HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

7.1    Quy trình đặt hàng được mã hóa bằng công nghệ SSL hoặc TLS để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn - đặc biệt là dữ liệu tài chính của bạn - bởi các bên thứ ba. Các Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Häfele về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

7.2    Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân; (b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Häfele, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu; (c) Đối Tác chủ quan tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại; (d) thảm họa thiên nhiên, v.v.

7.3    Häfele khuyến cáo Đối Tác bảo mật các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Đối Tác, mã OTP, sinh trắc học và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ người nào khác.

7.4    Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, Häfele sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

VIII.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1    Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân

a)    Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có các quyền sau đây:

(i)    Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
(ii)    Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
(iii)    Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
(iv)    Quyền xóa dữ liệu hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình.
(v)    Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của chủ thể dữ liệu.
(vi)    Quyền yêu cầu Häfele cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.
(vii)    Quyền phản đối Häfele xử lý dữ liệu nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị… 
(viii)    Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
(ix)    Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
(x)    Quyền tự bảo vệ theo các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định pháp luật.

b)    Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách: (i) thao tác trực tiếp trên Ứng dụng sản phẩm của Häfele hoặc (ii) liên hệ với Häfele theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục IX bên dưới. Häfele sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.

c)    Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân rút lại sự đồng ý cho Häfele xử lý dữ liệu cá nhân, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ của Häfele bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp Häfele sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Häfele sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

d)    Cách thức thực hiện quyền:

(i)    Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
(ii)    Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi trong suốt quá trình truy cập trên website hafele.com.vn và có thể thay đổi quyết định đó khi đã đóng/xóa tài khoản đăng nhập trên website hafele.com.vn.
(iii)    Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân trên trang hafele.com.vn. Trong trường hợp bị mất tài khoản, Đối Tác có thể tự khôi phục tài khoản theo các bước hướng dẫn trên website hafele.com.vn hoặc liên hệ chúng tôi theo thông tin liên hệ trong Mục IX.

8.2    Nghĩa vụ của  Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân

(i)    Tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính Sách này và các quy định, hướng dẫn của Häfele liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.
(ii)    Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu cá nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp cho Häfele.
(iii)    Kịp thời thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân đã được cung cấp. Häfele sẽ tiến hành bảo mật dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân căn cứ trên thông tin Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Häfele sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
(iv)    Phối hợp với Häfele, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân .
(v)    Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
(vi)    Thường xuyên cập nhật các quy định, Chính Sách bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Häfele thông báo tới Đối Tác trong từng thời kỳ hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Häfele. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của Häfele để thể hiện rõ việc đồng ý toàn bộ hoặc đồng ý một phần hoặc đồng ý với điều kiện kèm theo hoặc không đồng ý đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà Häfele thông báo tới Đối Tác trong từng thời kỳ.
(vii)    Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
(viii)    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX.    THÔNG BÁO VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

9. 1    Thông báo của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cho Häfele chỉ được xem là Häfele đã nhận nếu thông báo đó được gửi bằng hình thức văn bản cho Häfele trong giờ làm việc, ngày làm việc và được Häfele xác nhận là đã nhận. Các văn bản thông báo được gửi đến Häfele ngoài giờ làm việc được Häfele xem là nhận vào bất kỳ thời điểm nào của ngày làm việc tiếp theo.

9. 2    Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Chính Sách này, tất cả các thông báo và thông tin của Häfele cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính Sách này có thể gửi đi bằng một trong các phương thức như sau: (i) đường bưu điện, (ii) giao tận tay, (iii) fax, (iv) điện thoại, tin nhắn điện thoại tới số điện thoại mà Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã đăng ký; (v) thư điện tử tới hộp thư Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã đăng ký; (vi) đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Häfele hoặc bất kỳ hình thức thông báo nào do Häfele quyết định không trái với quy định pháp luật. Các bên đồng ý rằng việc thông báo bằng tin nhắn, thư điện tử, fax hoặc các hình thức thông báo điện tử khác theo Luật Giao dịch điện tử là một hình thức thông báo bằng văn bản.

9. 3    Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Häfele theo thông tin như sau:

-    Công ty TNHH Hafele Việt Nam
-    Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
-    Hotline: 18001797 (Miễn cước phí)
-    Email: support@hafele.com.vn

X.    HIỆU LỰC THI HÀNH

10.1    Chính Sách này tạo thành một thỏa thuận thống nhất, không tách rời và có giá trị pháp lý tương đương với các Thỏa thuận giao dịch/Điều khoản Điều kiện mà Häfele giao kết với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.

10.2    Bằng việc đồng ý với Chính Sách này, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân thừa nhận đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính Sách. Trường hợp không đồng ý với Chính Sách này hoặc chỉ đồng ý với một phần của Chính Sách này, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có quyền gửi văn bản tới Häfele để nêu rõ các phần không đồng ý, khi đó Häfele có quyền xem xét tiếp tục cung cấp sản phẩm/dịch vụ hoặc từ chối cung cấp sản phẩm/dịch vụ hoặc chấm dứt các hợp đồng/thỏa thuận giao dịch, tùy theo Chính Sách của Häfele và quy định pháp luật từng thời kỳ.

Häfele - Đối tác lâu dài cho không gian sống chất lượng

Häfele không chỉ cung cấp các phụ kiện nội thất cho các dự án mà còn là đối tác đáng tin cậy, cam kết đem đến cho khách hàng các giải pháp không gian sống một chuẩn mực về chất lượng và tiện nghi vượt trội.  

Điều đáng chú ý, Häfele không ngừng nghiên cứu đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm của mình, bất kể là những phụ kiện nhỏ nhất hay những giải pháp toàn diện cho không gian sống, giúp người tiêu dùng trải nghiệm sự tiện ích và hiện đại ngay trong chính ngôi nhà của mình. 

Hy vọng rằng qua bài viết này, quý khách đã nắm được thông tin về chính sách bảo mật của Häfele. Đây là một phần trong sứ mệnh của Häfele, khi công ty không ngừng đặt khách hàng lên hàng đầu và cam kết đem đến cho người tiêu dùng một trải nghiệm mua sắm an toàn và tin cậy nhất có thể.

Scroll To Top
More » Less «
 • List
 • Map