Danh mục
Tìm sản phẩm, danh mục hay thương hiệu mong muốn...

Chính sách bảo mật của Häfele

chính sách bảo mật hafele

Cùng Häfelehome khám phá các nguyên tắc, phạm vi thu thập thông tin và cam kết mà Häfele đã thiết lập để xây dựng một môi trường tìm hiểu thông tin sản phẩm và mua sắm an toàn và đáng tin cậy cho tất cả người tiêu dùng, qua chính sách bảo mật thông tin khách hàng Häfele dưới đây.

Sự chấp thuận

Bất kì việc đăng ký, đăng nhập, truy cập và sử dụng website hafele.com.vn của bạn và hành động cung cấp các thông tin cần thiết của bạn để được sử dụng website này và các website liên kết khác do Hafele quản lý (nếu có) được hiểu là bạn đã tự nguyện đồng ý và trao cho chúng tôi các thông tin của bạn. 

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn thông qua sử dụng website hafele.com.vn bạn đồng ý rằng, thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này và các quy định khác có liên quan (nếu có) của Hafele. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn có thể dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này và bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách Bảo Mật này và các chính sách khác có liên quan được đăng tải công khai, thường xuyên trên website của chúng tôi để bạn có được những cập nhật mới nhất; đồng thời, việc này đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn. 

Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích: 

 • Cung cấp các dịch vụ: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn và nhu cầu tiêu dùng của bạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. 
 • Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ: để gửi các thông tin về sản phẩm mới, các hoạt động và sự kiện đặc biệt v.v. của Hafele Việt Nam. Việc gửi các thông báo này có thể thực hiện thông qua email điện tử, SMS, nền tảng trò chuyện live chat,… Trường hợp thành viên không đồng ý hoặc không muốn tiếp tục nhận được các bản tin này, thành viên hoàn toàn có thể nhấn vào đường dẫn “Ngưng đăng ký nhận bản tin” ở bên dưới mỗi bản tin do Hafele Việt Nam gửi ra. Hoặc gửi yêu cầu hủy bỏ trực tiếp đến chúng tôi theo thông tin liên hệ trong Mục 6. 
 • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tại khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi đi kèm với tài khoản của bạn. 
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn. 
 • Cá nhân hóa: chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về khách hàng và từ đó cho phép chúng tôi gia tăng khả năng đáp ứng của website hafele.com.vn về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. 
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng. 

 

Phạm vi thu thập thông tin khách hàng:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân hay kinh doanh bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua 

 • Hợp đồng hợp tác: việc ký kết hợp đồng yêu cầu khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân hay kinh doanh của bạn mà chúng tôi cần để thực hiện đơn đặt hàng của bạn, thông tin bao gồm tên công ty, người đại diện, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ công ty, địa chỉ giao hàng, mã khách hàng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Hafele Việt Nam yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hafele Việt Nam liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 
 • Mẫu liên hệ trên website hafele.com.vn: Quý khách sẽ được yêu cầu điền thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website hafele.com.vn, việc cung cấp thông tin trên các trường điền thông tin cá nhân hay kinh doanh luôn diễn ra tự nguyện. Những thông tin cần thiết cho quá trình liên lạc sẽ được kí hiệu bằng dấu '*'. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin đó theo đúng mục đích quy định. 

Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi thu thập một số thông tin nhận diện phi cá nhân khi bạn tương tác trên website hafele.com.vn (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các thông tin liên quan đến lịch sử mua hàng của bạn với Hafele Việt Nam (bao gồm cả đơn hàng ngoại tuyến và đơn hàng trực tuyến) để gia tăng khả năng đáp ứng của website hafele.com.vn như đã nêu tại Mục 2 đồng thời đưa ra các đề xuất phù hợp về sản phẩm mà bạn quan tâm. 

Từ các nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

Phạm vi lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ theo quy định GDPR General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 và quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác: các quy định của pháp luật về thương mại và thuế buộc chúng tôi phải lưu trữ chi tiết địa chỉ, thanh toán và đơn đặt hàng của bạn trong khoảng thời gian mười năm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện giới hạn xử lý sau ba năm, có nghĩa là dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định. 

Quy trình đặt hàng được mã hóa bằng công nghệ SSL hoặc TLS để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn - đặc biệt là dữ liệu tài chính của bạn - bởi các bên thứ ba 

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hafele Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website hafele.com.vn được Hafele Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hafele Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và thực hiện cập nhật để đảm bảo tính bảo mật của hoạt động xử lý dữ liệu, đặc biệt là để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các rủi ro trong quá trình truyền dữ liệu và không bị các bên thứ ba trái phép biết đến. 

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: 

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy đinh đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. 
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên qua đến website hafele.com.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo mật thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin các nhân. 
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân. 
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Hafele Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hafele Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hafele Việt Nam. 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Mọi thông tin sẽ được thu thập và quản lý trực tiếp bởi: Công ty TNHH Hafele Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp: 0305067898 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM ngày 30/09/2010. 

Trụ sở chính: lầu 3, tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM 

Thông tin liên hệ đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 

 • Hotline: 18001797 (Miễn cước phí) 
 • Email: support@hafele.com.vn 
 • Hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Công ty TNHH Hafele Việt Nam - lầu 3, tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM. 

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi trong suốt quá trình truy cập trên website hafele.com.vn và có thể thay đổi quyết định đó khi đã đóng/ xóa tài khoản đăng nhập trên website hafele.com.vn. 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này. 

Thành viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân trên trang hafele.com.vn. Trong trường hợp bị mất tài khoản, thành viên có thể tự khôi phục tài khoản theo các bước hướng dẫn trên website hafele.com.vn hoặc liên hệ chúng tôi theo thông tin liên hệ trong Mục 6.

Cơ chế giải quyết khiếu nại

Khi có bất kỳ khiếu nại nào liên quan quan đến Chính sách bảo mật này và các chính sách có liên quan, bạn có thể thực hiện liên hệ đến cho chúng tôi qua thông tin nêu tại Mục 6 trên đây để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý khiếu nại. 

Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Công ty và người được thu thập dữ liệu sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng và đảm bảo quyền lợi cho các bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận và/hoặc được giải quyết khiếu nại như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc đến cơ quan giải quyết có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. 

Trong phạm vi lãnh thổ của Việt Nam, mọi tranh chấp liên quan đến Chính sách bảo mật này và các chính sách có liên quan giữa chúng tôi với bạn sẽ được giải quyết bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Hà Nội (HIAC), Việt Nam, theo Quy tắc tố tụng trọng tài của HIAC. Các bên đồng ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp có thể sử dụng các phương thức điện tử trên nền tảng giải quyết tranh chấp của HIAC. HIAC có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của hệ thống này. 

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm. 

Cam kết khác

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

Bảo mật các thông tin giao dịch trực tuyến của bạn theo quy định. 

Quá trình sử dụng website, tùy vào thời điểm chúng tôi có thể thu thập và quản lý yêu cầu bạn khi đăng ký hoặc đăng nhập để mua hàng, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn, của công ty của bạn (nếu bạn là tổ chức) và/hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nhận thấy bạn phải cung cấp để chúng tôi có thể kiểm tra và cung cấp dịch vụ, hàng hóa tốt nhất cho bạn. Trên cơ sở yêu cầu, bạn phải có trách nhiệm cấp đúng, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. 

Trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của bạn đã cung cấp khi đăng ký ban đầu cho chúng tôi là không chính xác và/hoặc giả mạo. Chúng tôi cũng đồng thời có quyền thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ website của chúng tôi và/hoặc ngăn chặn các thiệt hại xảy ra bằng cách xóa bỏ thông tin của bạn vĩnh viễn trên hệ thống, không đồng ý/từ chối cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho bạn và/hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý như khiếu nại, khởi kiện,.. bạn đến cơ quan có thẩm quyền nếu hành vi của bạn xâm phạm đến quyền, lợi ích của chúng tôi hoặc những người khác. 

Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao các câu hỏi, những đóng góp và phản hồi của bạn về vấn liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ chính sách, nội dung nào tương tự của chúng tôi đã được công bố. 

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi về vấn đề bảo mật dữ liệu, bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông tin liên hệ sau: 

 • Công ty TNHH Hafele Viêt Nam 
 • Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. HCM 
 • Hotline: 18001797 (Miễn cước phí) 
 • Email: support@hafele.com.vn 

Hiệu lực: 

 • Ban hành bởi: Công ty TNHH Hafele Viêt Nam 
 • Ngày hiệu lực: 01/09/2021

 

Häfele - Đối tác lâu dài cho không gian sống chất lượng

Häfele không chỉ cung cấp các phụ kiện nội thất cho các dự án mà còn là đối tác đáng tin cậy, cam kết đem đến cho khách hàng các giải pháp không gian sống một chuẩn mực về chất lượng và tiện nghi vượt trội.  

Điều đáng chú ý, Häfele không ngừng nghiên cứu đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm của mình, bất kể là những phụ kiện nhỏ nhất hay những giải pháp toàn diện cho không gian sống, giúp người tiêu dùng trải nghiệm sự tiện ích và hiện đại ngay trong chính ngôi nhà của mình. 

Hy vọng rằng qua bài viết này, quý khách đã nắm được thông tin về chính sách bảo mật của Häfele. Đây là một phần trong sứ mệnh của Häfele, khi công ty không ngừng đặt khách hàng lên hàng đầu và cam kết đem đến cho người tiêu dùng một trải nghiệm mua sắm an toàn và tin cậy nhất có thể.

Scroll To Top