Danh mục
Tìm sản phẩm, danh mục hay thương hiệu mong muốn...

Thanh sen kết hợp Hafele

Danh mục con
Hiện 99 22 44 Tất cả

  Thanh sen kết hợp Hafele - New Mysterious chưa gồm bộ trộn

  7.359.000₫
  Lưu lượng nước của sen đầu ở 3 bar: 15.7 lít / phút Lưu lượng nước của sen tay ở 3 bar: 10.1 lít / phút Dạng tia nước của...

  Thanh sen kết hợp Hafele - Intensity chưa gồm bộ trộn

  6.149.000₫
  Lưu lượng nước của sen đầu ở 3 bar: 17.7 lít / phút Lưu lượng nước của sen tay ở 3 bar: 10.1 lít / phút Dạng tia nước của...

  Thanh sen kết hợp kệ Hafele - Intensity chưa gồm bộ trộn

  6.699.000₫
  Lưu lượng nước ở 3 bar: Sen đầu: 17 lít / phút Sen tay: 11.8 lít / phút Dạng tia nước: Rain, Whirl, Mix Khóa nhiệt độ an toàn ở...

  Thanh sen kết hợp Hafele có bộ trộn điều nhiệt Intensity

  12.706.000₫
  Lưu lượng nước của sen đầu ở 3 bar: 12.8 lít / phút Lưu lượng nước của sen tay ở 3 bar: 9.1 lít / phút Dạng tia nước của...
  Scroll To Top