Combo khóa điện tử Hafele EL7700-TCS & ER4800-TC

11.920.150₫ 6.761.700₫
Tình trạng: 15 Còn hàng
SKU: 732.09.407
Khóa điện tử
Thông tin sản phẩm
Khóa điện tử Hafele EL7700-TCS

912.05.718 (thân nhỏ) hoặc

912.05.719 (thân lớn)

https://hafelehome.com.vn/products/khoa-dien-tu-hafele-el7700-tcs
Khóa điện tử Hafele ER4800-TC 912.05.361 https://hafelehome.com.vn/products/khoa-dien-tu-hafele-el4800-tc