Giỏ hàng

Đóng
Danh mục
Tìm sản phẩm, danh mục hay thương hiệu mong muốn...

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

GÓI SẢN PHẨM ƯU ĐÃI

Combo thiết bị Smeg 02
Combo thiết bị Smeg 02

Combo thiết bị Smeg 02

76.980.000₫
50.037.000₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị Smeg 01
Combo thiết bị Smeg 01

Combo thiết bị Smeg 01

76.980.000₫
50.037.000₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị Smeg 03
Combo thiết bị Smeg 03

Combo thiết bị Smeg 03

140.370.000₫
91.240.501₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị bếp 03
Combo thiết bị bếp 03

Combo thiết bị bếp 03

32.560.000₫
19.812.000₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị bếp 02
Combo thiết bị bếp 02

Combo thiết bị bếp 02

30.060.000₫
18.187.000₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị bếp 01
Combo thiết bị bếp 01

Combo thiết bị bếp 01

73.970.000₫
44.187.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện

Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện

12.940.000₫
7.764.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện

Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90L và phụ kiện

10.940.000₫
6.564.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện

Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN1S90 và phụ kiện

8.840.000₫
5.304.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện

Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSN2S90 và phụ kiện

10.340.000₫
6.204.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện

Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD1S60 và phụ kiện

8.540.000₫
5.124.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện
Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện

Trọn bộ chậu inox Häfele HS21-SSD2S90M và phụ kiện

10.340.000₫
6.204.000₫
Xem chi tiết
Combo chậu bếp 02
Combo chậu bếp 02

Combo chậu bếp 02

10.440.000₫
6.264.000₫
Xem chi tiết
Combo chậu bếp 01
Combo chậu bếp 01

Combo chậu bếp 01

13.040.000₫
7.824.001₫
Xem chi tiết
Chậu Blanco inox Plenta 6
Chậu Blanco inox Plenta 6
Chậu Blanco inox Plenta 6
Chậu Blanco inox Plenta 6

Chậu Blanco inox Plenta 6

4.290.000₫
2.573.999₫
Xem chi tiết
Trọn bộ sen đầu gắn tường Croma 280
Trọn bộ sen đầu gắn tường Croma 280

Trọn bộ sen đầu gắn tường Croma 280

20.200.000₫
10.100.001₫
Xem chi tiết
Bồn tắm lắp âm Daro 1700 x 700 mm
Bồn tắm lắp âm Daro 1700 x 700 mm

Bồn tắm lắp âm Daro 1700 x 700 mm

51.700.000₫
25.850.000₫
Xem chi tiết
Bộ trộn sen tắm âm 1 chức năng có điều nhiệt ShowerSelect
Bộ trộn sen tắm âm 1 chức năng có điều nhiệt ShowerSelect

Bộ trộn sen tắm âm 1 chức năng có điều nhiệt ShowerSelect

36.900.000₫
18.450.001₫
Xem chi tiết
Bộ điều hướng sen tắm âm 3 chức năng ShowerSelect
Bộ điều hướng sen tắm âm 3 chức năng ShowerSelect

Bộ điều hướng sen tắm âm 3 chức năng ShowerSelect

28.500.000₫
14.250.001₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị nhà tắm 06
Combo thiết bị nhà tắm 06

Combo thiết bị nhà tắm 06

79.100.000₫
39.550.001₫
Xem chi tiết
Combo thiết bị nhà tắm 05
Combo thiết bị nhà tắm 05

Combo thiết bị nhà tắm 05

116.200.000₫
58.100.000₫
Xem chi tiết
Bồn tắm âm D-code 1700
Bồn tắm âm D-code 1700
Bồn tắm âm D-code 1700
Bồn tắm âm D-code 1700

Bồn tắm âm D-code 1700

20.900.000₫
10.450.000₫
Xem chi tiết
Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash
Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash
Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash
Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash
Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash

Bồn cầu treo tường Durastyle với Sensowash

90.600.000₫
45.300.001₫
Xem chi tiết
Bồn cầu treo tường Darling New
Bồn cầu treo tường Darling New
Bồn cầu treo tường Darling New
Bồn cầu treo tường Darling New
Bồn cầu treo tường Darling New

Bồn cầu treo tường Darling New

29.000.000₫
14.500.000₫
Xem chi tiết
Bồn cầu treo tường Durastyle
Bồn cầu treo tường Durastyle
Bồn cầu treo tường Durastyle
Bồn cầu treo tường Durastyle
Bồn cầu treo tường Durastyle

Bồn cầu treo tường Durastyle

25.200.000₫
12.600.001₫
Xem chi tiết
Bồn cầu treo tường Me By Starck với Sensowash
Bồn cầu treo tường Me By Starck với Sensowash
Bồn cầu treo tường Me By Starck với Sensowash
Bồn cầu treo tường Me By Starck với Sensowash

Bồn cầu treo tường Me By Starck với Sensowash

86.400.000₫
43.200.001₫
Xem chi tiết
Bộ trộn sen tắm âm 2 chức năng AXOR One
Bộ trộn sen tắm âm 2 chức năng AXOR One
Bộ trộn sen tắm âm 2 chức năng AXOR One

Bộ trộn sen tắm âm 2 chức năng AXOR One

59.200.000₫
29.600.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta S
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta S
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta S
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta S

Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta S

14.800.000₫
7.400.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta E
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta E
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta E
Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta E

Trọn bộ sen đầu gắn tường Raindance Crometta E

14.800.000₫
7.400.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta S
Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta S
Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta S

Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta S

13.500.000₫
6.750.000₫
Xem chi tiết
Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta E
Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta E
Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta E

Trọn bộ sen đầu gắn trần Raindance Crometta E

13.500.000₫
6.750.000₫
Xem chi tiết
Bồn cầu hai khối Darling New
Bồn cầu hai khối Darling New
Bồn cầu hai khối Darling New

Bồn cầu hai khối Darling New

26.800.000₫
13.400.000₫
Xem chi tiết
Bồn cầu một khối Durastyle
Bồn cầu một khối Durastyle
Bồn cầu một khối Durastyle
Bồn cầu một khối Durastyle

Bồn cầu một khối Durastyle

27.000.000₫
13.500.001₫
Xem chi tiết

Đặc biệt với mỗi đơn hàng trị giá 50 triệu (sau ưu đãi và chưa gồm VAT), khách hàng sẽ được nhận ngay Hộp khóa thông minh Keybox (912.05.381) trị giá 5.768.000đ. 

** Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng đối với sản phẩm có trong danh sách và trong thời gian 29/04/2021 - 17/05/2021.
  • Chương trình áp dụng tại hệ thống showroom và đại lý Häfele trên toàn quốc. Quý khách vui lòng liên hệ showroom hoặc đại lý Häfele gần nhất để được tư vấn sản phẩm và đặt hàng.
  • Không thực hiện đổi trả đối với sản phẩm khuyến mãi.
  • Häfele có quyền chấm dứt hoặc thay đổi một phần hoặc toàn bộ chương trình khuyến mãi mà không cần báo trước.

HỆ THỐNG SHOWROOM HÄFELE

Häfele showroom tại TP. HCM
40 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 73 000 891

Trung Tâm Thiết Kế Häfele tại TP. HCM
46A Nguyễn Văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 39 977 300

Trung Tâm Thiết Kế Häfele tại Đà Nẵng
248 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3584 966

Trung Tâm Thiết Kế Häfele tại Hà Nội
128 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024 38 500 400

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HÄFELE

Scroll To Top

#title#

#price#
×